Trygghet i juridiska frågor

Familjerätt

Familjerätten rymmer många olika delområden, t.ex. vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag, äktenskapsskillnad, arv och testamente.

Läs mer

Fastighetsrätt

Fastighetsrätt handlar i grova drag om hur vi människor ska kunna samsas om hur vi brukar och förbrukar marken och miljön under och ovanför jordytan.

Läs mer

Rättshjälp

Rättsskydd kan finnas i t.ex. Din hem- eller företagsförsäkring, och innebär vanligen att försäkringen täcker större delen av kostnaden för advokathjälp.

Läs mer

Brottmål

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål på det allmännas vägnar av en åklagare.

Läs mer

Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20
info@lyreskog.com

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Mer information

Gävle

026-10 94 40
info@lyreskog.com

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Mer information

Sollentuna

08-631 09 50
info@lyreskog.com

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Mer information

Bollnäs

0278-109 40
info@lyreskog.com

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Mer information

Våra kontor

Advokatfirman Åhlén & Lyreskog

Advokatfirman Åhlén & Lyreskog har mångårig erfarenhet av att företräda klienter som är i behov av kvalificerad juridisk hjälp. På våra fyra kontor arbetar vi främst med familjerätt, fastighetsrätt, brottmål och migrationsrätt. Vi kan även erbjuda tjänster och rådgivning inom andra områden.

Vi arbetar ständigt med våra klienters bästa i fokus och vill att du som anlitar oss ska känna dig trygg i att vi alltid strävar efter att tillvarata dina intressen på bästa sätt. Det kan finnas många olika situationer i livet då man är i behov av juridisk hjälp. Det kan exempelvis röra sig om separationer, vårdnadsfrågor, arvstvister, hyresfrågor och mycket annat.

Välkommen att kontakta oss på något av våra kontor i Gävle, Uppsala, Sollentuna eller Bollnäs!

Våra medarbetare

Sture Lyreskog

Advokat och delägare
070-632 17 51
sture@lyreskog.com Läs mer om Sture

Inriktning

Fastighetsrätt, bl.a. hyra, arrende, bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser

Utbildning och erfarenhet

Jag avlade jur. kand-examen 1982.

Efter ett vikariat som jurist vid Konsumentverket i Stockholm, fullgjorde jag notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Under tiden 1984-1995 arbetade jag som jurist vid Gävle-Dala Fastighetsägareförening där jag huvudsakligen arbetade med hyresrätt och bostadsrätt. Efter tjänstgöring vid Advokatbolaget Norman & söderberg, antogs jag som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1998. Efter ca fyra år som advokat vid Advokatfirman Michelson & Werner HB startade jag det nuvarande verksamhetsbolaget 2002. Jag har sedan 1986 bedrivit undervisning vid Högskolan i Gävle bl.a. inom kursprogram för fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Kurserna har främst gällt fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt samt handelsrätt.

Mina intressen vid sidan av arbetet är bl.a. musik. Jag har mina rötter i den västgötska åkerjorden och tillhör dem som tror att livet faktiskt har en mening.

Anna-Karin Hörenius Voltaire

Advokat och delägare
072-552 52 12
annakarin@lyreskog.com Läs mer om Anna-Karin

Utbildning och erfarenhet

År 2002 erhöll jag min jur. kand. i Uppsala och jag arbetade därefter inom statlig förvaltning. Förutom vid Förvaltningsrätten i Uppsala, där jag 2012 slutförde min notarietjänstgöring, har jag arbetat vid Migrationsverkets gränsenhet på Arlanda och som verksjurist vid Statens institutionsstyrelse i Stockholm. Dessutom har jag under fem års tid arbetat på familjevåldsroteln vid Polismyndigheten i Uppsala. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015.

Mikael Andersson

Jur. kand.
072-554 12 60
mikael@lyreskog.com Läs mer om Mikael

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. Uppsala Universitet 1989
Riksskatteverket 1990
Egen verksamhet 1993
Biträdande jurist på advokatbyrå 1995
LRF:s juridiska byrå 2000
Familjens jurist 2007
Biträdande jurist Advokatfirman Åhlén & Lyreskog 2012

Våra medarbetare