Familjerätt

Familjerätten rymmer många olika delområden, t.ex.

 • Vårdnad, boende, umgänge, underhållsbidrag
 • Äktenskapsskillnad, bodelning
 • Arv och testamente

Föräldrar och barn

I frågor om vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar beslutar domstol i de fall föräldrarna inte kan enas. Innan frågorna hamnar i domstol kan föräldrar utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid kommunen (familjerätten).

Frågor om vårdnad, boende och umgänge prövas av tingsrätten i den ort där barnet bor eller i samband med att ett mål om äktenskapsskillnad pågår.

Vi bistår med stämningsansökan/svaromål m.m. samt vid rättegång inför domstol tvister som rör vårdnad, boende, umgänge m.m.

I mål om vårdnad, boende eller umgänge ska parterna normalt betala sina egna rättegångskostnader. Vi hjälper Dig att undersöka möjligheten att få rättsskydd eller rättshjälp för att finansiera kostnaden för rättsligt biträde. Även frågor om underhållsbidrag till barn är ett rättsområde där vi biträder barn och föräldrar. Läs mer om föräldrar och barn

Separation och bodelning

När ett samboförhållande eller ett äktenskap upphör ska oftast bodelning ske. Bodelning är ett avtal mellan sambor/makar som upplöser den ekonomiska gemenskap som samboförhållandet eller äktenskapet medfört.

Avtal om bodelning kan upprättas utan inblandning av myndighet. Det är ofta klokt att konsultera en jurist innan avtal skrivs. Om parterna inte kan enas om bodelningen, kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare (ofta en advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå) att förrätta bodelningen.

Vi biträder både som ombud för parter i bodelningsärenden samt åtar oss även uppdrag som bodelningsförrättare. Läs mer om separation och bodelning

Arv och testamente m.m.

Successionsrätt, som det kallas, är ett stort rättsområde som rymmer allt från upprättande av testamente, bouppteckning, bodelning, arvskifte, tolkning av testamente m.m., förskott på arv m.m. Vi står till förfogande för rådgivning och utredning rörande sådana frågor. Läs mer om arv och testamente

Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Gävle

026-10 94 40

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Sollentuna

08-631 09 50

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Bollnäs

0278-109 40

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Våra kontor

 • Uppsala

  018-12 69 20

  Övre Slottsgatan 6A
  753 10 Uppsala

 • Gävle

  026-10 94 40

  Norra Rådmansgatan 8A
  803 11 Gävle

 • Sollentuna

  08-631 09 50

  Turebergs torg 1, Box 149
  191 22 Sollentuna

 • Bollnäs

  0278-109 40

  Långnäsvägen 2
  821 42 Bollnäs

Våra medarbetare

Sture Lyreskog

Advokat och delägare
070-632 17 51
sture@lyreskog.com Läs mer om Sture

Inriktning

Fastighetsrätt, bl.a. hyra, arrende, bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser

Utbildning och erfarenhet

Jag avlade jur. kand-examen 1982.

Efter ett vikariat som jurist vid Konsumentverket i Stockholm, fullgjorde jag notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Under tiden 1984-1995 arbetade jag som jurist vid Gävle-Dala Fastighetsägareförening där jag huvudsakligen arbetade med hyresrätt och bostadsrätt. Efter tjänstgöring vid Advokatbolaget Norman & söderberg, antogs jag som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1998. Efter ca fyra år som advokat vid Advokatfirman Michelson & Werner HB startade jag det nuvarande verksamhetsbolaget 2002. Jag har sedan 1986 bedrivit undervisning vid Högskolan i Gävle bl.a. inom kursprogram för fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Kurserna har främst gällt fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt samt handelsrätt.

Mina intressen vid sidan av arbetet är bl.a. musik. Jag har mina rötter i den västgötska åkerjorden och tillhör dem som tror att livet faktiskt har en mening.

Tomas Åhlén

Advokat och delägare
070-262 33 39
tomas@lyreskog.com Läs mer om Tomas

Inriktning

Familjerätt, avtalsrätt, brottmål

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet, jur. kand. 1990
Tingsnotarie, tingsfiskal och tf. hovrättsassessor 1990-1995
Verksam på advokatbyrå sedan 1995
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1998

Anna-Karin Hörenius Voltaire

Advokat och delägare
072-552 52 12
annakarin@lyreskog.com Läs mer om Anna-Karin

Utbildning och erfarenhet

År 2002 erhöll jag min jur. kand. i Uppsala och jag arbetade därefter inom statlig förvaltning. Förutom vid Förvaltningsrätten i Uppsala, där jag 2012 slutförde min notarietjänstgöring, har jag arbetat vid Migrationsverkets gränsenhet på Arlanda och som verksjurist vid Statens institutionsstyrelse i Stockholm. Dessutom har jag under fem års tid arbetat på familjevåldsroteln vid Polismyndigheten i Uppsala. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015.

Wilhelmiina Taipalus

Biträdande jurist
070-230 43 97
wilhelmiina@lyreskog.com Läs mer om Wilhelmiina

F.n. föräldraledig

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet
Familjens jurist

 

Mikael Andersson

Jur. kand.
072-554 12 60
mikael@lyreskog.com Läs mer om Mikael

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. Uppsala Universitet 1989
Riksskatteverket 1990
Egen verksamhet 1993
Biträdande jurist på advokatbyrå 1995
LRF:s juridiska byrå 2000
Familjens jurist 2007
Biträdande jurist Advokatfirman Åhlén & Lyreskog 2012

Linnéa Sundheim

Biträdande jurist
070-525 58 25
linnea@lyreskog.com Läs mer om Linnéa

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde i brottmål, särskild företrädare för barn, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen, Uppsala universitet
Domstolshandläggare, Attunda tingsrätt
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Våra medarbetare