Tvistemål och brottmål

Brottmål och tvistemål

Med brottmål avses samtliga mål i vilka talan förs om ansvar för brott. I de flesta länder förs brottmål på det allmännas vägnar av en åklagare. Regler för rättegången finns främst i rättegångsbalken. Brottmål handläggs vid allmän domstol, t.ex. tingsrätt och hovrätt. Förfarandet kan hänföra sig till brott såväl enligt brottsbalken som till annan strafflagstiftning.

Försvarsadvokat

Domstol kan ordna en försvarsadvokat, s.k. offentlig försvarare, till den som är misstänkt för ett brott. Försvarsadvokaten hjälper till med allt som rör brottmålet, t.ex. vid polisförhör och vid rättegången inför domstolen.

Staten betalar del av kostnaden för den offentlige försvararen. Den som frikänns behöver inte betala tillbaka något till staten. Den som döms för brott kan, beroende på inkomst, bli skyldig att betala hela eller delar av statens kostnader.

Målsägandebiträde

I vissa fall kan domstol förordna ett målsägandebiträde, ofta en advokat, som hjälper dig att ta tillvara dina intressen som brottsoffer, t.ex. genom att föra skadeståndstalan i brottmål.
Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Särskild företrädare för barn

I fall då en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Han eller hon är oftast en advokat som uppfyller särskilda krav på lämplighet. Den särskilda företrädaren får betalt av staten och kostar ingenting för barnet. Om den åtalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för den särskilda företrädaren till staten.

Tvistemål

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Vid förmögenhetsrättsliga tvister, där parterna inte kan nå förlikning, finns det möjlighet att få tvisten prövad av domstol. I familjerättsliga frågor (skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge) måste parterna som huvudregel vända sig till domstol för att få frågan löst.

Vi hjälper till att strukturera och upprätta stämningsansökningar, svaromål och andra inlagor som ska ges in till domstol i tvistemål. Vi bistår Dig som ombud vid förhandlingar och rättegång i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Ofta är bevisfrågorna av central betydelse för utgången av ett tvistemål, vare sig det avgörs genom förlikning (överenskommelse) eller genom dom.

Den part som förlorar ett tvistemål skall enligt huvudregeln betala motpartens rättegångskostnader. I familjerättsliga mål får normalt vardera parten själv svara för sina kostnader. För att finansiera processer hjälper vi Dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.

Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Gävle

026-10 94 40

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Sollentuna

08-631 09 50

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Bollnäs

0278-109 40

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Våra kontor

 • Uppsala

  018-12 69 20

  Övre Slottsgatan 6A
  753 10 Uppsala

 • Gävle

  026-10 94 40

  Norra Rådmansgatan 8A
  803 11 Gävle

 • Sollentuna

  08-631 09 50

  Turebergs torg 1, Box 149
  191 22 Sollentuna

 • Bollnäs

  0278-109 40

  Långnäsvägen 2
  821 42 Bollnäs

Våra medarbetare

Sture Lyreskog

Advokat och delägare
070-632 17 51
sture@lyreskog.com Läs mer om Sture

Inriktning

Fastighetsrätt, bl.a. hyra, arrende, bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser

Utbildning och erfarenhet

Jag avlade jur. kand-examen 1982.

Efter ett vikariat som jurist vid Konsumentverket i Stockholm, fullgjorde jag notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Under tiden 1984-1995 arbetade jag som jurist vid Gävle-Dala Fastighetsägareförening där jag huvudsakligen arbetade med hyresrätt och bostadsrätt. Efter tjänstgöring vid Advokatbolaget Norman & söderberg, antogs jag som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1998. Efter ca fyra år som advokat vid Advokatfirman Michelson & Werner HB startade jag det nuvarande verksamhetsbolaget 2002. Jag har sedan 1986 bedrivit undervisning vid Högskolan i Gävle bl.a. inom kursprogram för fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Kurserna har främst gällt fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt samt handelsrätt.

Mina intressen vid sidan av arbetet är bl.a. musik. Jag har mina rötter i den västgötska åkerjorden och tillhör dem som tror att livet faktiskt har en mening.

Anna-Karin Hörenius Voltaire

Advokat och delägare
072-552 52 12
annakarin@lyreskog.com Läs mer om Anna-Karin

Utbildning och erfarenhet

År 2002 erhöll jag min jur. kand. i Uppsala och jag arbetade därefter inom statlig förvaltning. Förutom vid Förvaltningsrätten i Uppsala, där jag 2012 slutförde min notarietjänstgöring, har jag arbetat vid Migrationsverkets gränsenhet på Arlanda och som verksjurist vid Statens institutionsstyrelse i Stockholm. Dessutom har jag under fem års tid arbetat på familjevåldsroteln vid Polismyndigheten i Uppsala. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015.

Mikael Andersson

Jur. kand.
072-554 12 60
mikael@lyreskog.com Läs mer om Mikael

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. Uppsala Universitet 1989
Riksskatteverket 1990
Egen verksamhet 1993
Biträdande jurist på advokatbyrå 1995
LRF:s juridiska byrå 2000
Familjens jurist 2007
Biträdande jurist Advokatfirman Åhlén & Lyreskog 2012

Våra medarbetare