Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Gävle

026-10 94 40

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Sollentuna

08-631 09 50

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Bollnäs

0278-109 40

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Vårt kontor i Sollentuna

Behöver du juridisk hjälp av en advokat eller en jurist i Stockholm så kan vårt lokala kontor i Sollentuna bistå med hjälp inom till exempel brottmål, familjerätt, fastighetsrätt och asylrätt. I brottmål kan vi bistå som försvarsadvokat eller målsägandebiträde. Vi kan även erbjuda tjänster som särskild företrädare för barn. Då ligger fokus helt på att barnets intressen i ett brottmål tas tillvara. Behöver du rådgivning inom frågor som rör familjerätt så kan vi erbjuda det. Familjerätten rymmer bl.a. frågor om bodelning, arv, vårdnadstvister och umgängesrätt. Här har vi mångårig erfarenhet av att kunna erbjuda professionell rådgivning och hjälp.

Professionell och trygg juridisk hjälp i livets alla skeden

Oavsett vilken situation i livet du befinner dig i, kan du någon gång vara i behov av juridisk hjälp. Det kan handla ofta om situationer som är omtumlande eller på annat sätt besvärliga där du ska kunna kunna känna trygghet i att du får den juridiska hjälp du behöver. Vår långa erfarenhet ger dig ett kompetent bemötande där ditt bästa står i centrum.

Våra kontor

Uppsala

018-12 69 20

Övre Slottsgatan 6A
753 10 Uppsala

Gävle

026-10 94 40

Norra Rådmansgatan 8A
803 11 Gävle

Sollentuna

08-631 09 50

Turebergs torg 1, Box 149
191 22 Sollentuna

Bollnäs

0278-109 40

Långnäsvägen 2
821 42 Bollnäs

Vårt kontor i Sollentuna

Behöver du juridisk hjälp av en advokat eller en jurist i Stockholm så kan vårt lokala kontor i Sollentuna bistå med hjälp inom till exempel brottmål, familjerätt, fastighetsrätt och asylrätt. I brottmål kan vi bistå som försvarsadvokat eller målsägandebiträde. Vi kan även erbjuda tjänster som särskild företrädare för barn. Då ligger fokus helt på att barnets intressen i ett brottmål tas tillvara. Behöver du rådgivning inom frågor som rör familjerätt så kan vi erbjuda det. Familjerätten rymmer bl.a. frågor om bodelning, arv, vårdnadstvister och umgängesrätt. Här har vi mångårig erfarenhet av att kunna erbjuda professionell rådgivning och hjälp.

Professionell och trygg juridisk hjälp i livets alla skeden

Oavsett vilken situation i livet du befinner dig i, kan du någon gång vara i behov av juridisk hjälp. Det kan handla ofta om situationer som är omtumlande eller på annat sätt besvärliga där du ska kunna kunna känna trygghet i att du får den juridiska hjälp du behöver. Vår långa erfarenhet ger dig ett kompetent bemötande där ditt bästa står i centrum.

Våra medarbetare

Sture Lyreskog

Advokat och delägare
070-632 17 51
sture@lyreskog.com Läs mer om Sture

Inriktning

Fastighetsrätt, bl.a. hyra, arrende, bostadsrätt, fastighetsöverlåtelser

Utbildning och erfarenhet

Jag avlade jur. kand-examen 1982.

Efter ett vikariat som jurist vid Konsumentverket i Stockholm, fullgjorde jag notariemeritering vid Gävle tingsrätt. Under tiden 1984-1995 arbetade jag som jurist vid Gävle-Dala Fastighetsägareförening där jag huvudsakligen arbetade med hyresrätt och bostadsrätt. Efter tjänstgöring vid Advokatbolaget Norman & söderberg, antogs jag som ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1998. Efter ca fyra år som advokat vid Advokatfirman Michelson & Werner HB startade jag det nuvarande verksamhetsbolaget 2002. Jag har sedan 1986 bedrivit undervisning vid Högskolan i Gävle bl.a. inom kursprogram för fastighetsmäklare och fastighetsekonomer. Kurserna har främst gällt fastighetsrätt, hyres- och bostadsrätt samt handelsrätt.

Mina intressen vid sidan av arbetet är bl.a. musik. Jag har mina rötter i den västgötska åkerjorden och tillhör dem som tror att livet faktiskt har en mening.

Tomas Åhlén

Advokat och delägare
070-262 33 39
tomas@lyreskog.com Läs mer om Tomas

Inriktning

Familjerätt, avtalsrätt, brottmål

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet, jur. kand. 1990
Tingsnotarie, tingsfiskal och tf. hovrättsassessor 1990-1995
Verksam på advokatbyrå sedan 1995
Ledamot av Sveriges advokatsamfund sedan 1998

Anna-Karin Hörenius Voltaire

Advokat och delägare
072-552 52 12
annakarin@lyreskog.com Läs mer om Anna-Karin

Utbildning och erfarenhet

År 2002 erhöll jag min jur. kand. i Uppsala och jag arbetade därefter inom statlig förvaltning. Förutom vid Förvaltningsrätten i Uppsala, där jag 2012 slutförde min notarietjänstgöring, har jag arbetat vid Migrationsverkets gränsenhet på Arlanda och som verksjurist vid Statens institutionsstyrelse i Stockholm. Dessutom har jag under fem års tid arbetat på familjevåldsroteln vid Polismyndigheten i Uppsala. Ledamot av Sveriges advokatsamfund 2015.

Elin Andersson

Advokat
070-638 87 50
elin@lyreskog.com Läs mer om Elin

Advokat 2018

Wilhelmiina Taipalus

Biträdande jurist
070-230 43 97
wilhelmiina@lyreskog.com Läs mer om Wilhelmiina

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Uppsala universitet
Familjens jurist

Mikael Andersson

Jur. kand.
072-554 12 60
mikael@lyreskog.com Läs mer om Mikael

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand. Uppsala Universitet 1989
Riksskatteverket 1990
Egen verksamhet 1993
Biträdande jurist på advokatbyrå 1995
LRF:s juridiska byrå 2000
Familjens jurist 2007
Biträdande jurist Advokatfirman Åhlén & Lyreskog 2012

Linnéa Sundheim

Biträdande jurist
070-525 58 25
linnea@lyreskog.com Läs mer om Linnéa

Inriktning

Familjerätt, målsägandebiträde i brottmål, särskild företrädare för barn, migrationsrätt och socialrätt

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen, Uppsala universitet
Domstolshandläggare, Attunda tingsrätt
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt

Våra medarbetare